BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

Rotary Club Solan Member's Birthday
January
Vijay Duggal 05
Gaurav Sharma 20
Laxmi Narain Sharma 25
February
Dr Kamal Atwal 08
Navneet Mohindru 15
Raman Sharma 15
Bhanu Sharma 20
Dr Bhuvnesh Vijay 21
Ramesh Bansal 21
Pawan Sahni 28
March
Surjeet Kumar Bharti 01
Jitender Bhalla 04
Manoj Kohli 07
Romesh Aggarwal 09
Ajesh Sharma 11
Dr Akbar Singh Rawat 12
Ajay Sood 13
Arun Trehan 21
Dr Gopal Dutt Bhardwaj 26
April
Madan Lal Jhamba 02
Anirudh Sood 03
Renu Prem Korrin 16
Neeraj Mittal 17
N.L. Sharma 20
Puneet Sharma 25
May
Madhu Pal Kanwar 05
Dr Rakesh Prabhakar 11
Parveen Gupta 25
Tilak Raj Sharma 28
Kartik Sood 31
June
Dr Vinay Somya 03
Tirth Ram Thakur 21
Abhimanyu Jhamba 22
Abhishek Jhamba 25
Sukhdev Rattan 27
July
Manish Tomar 05
Sangeeta Trehan 21
Mohan Singla 30
August
Deepak Sahni 08
Suraj Gupta 17
September
Varun Attri 14
Ajay Aggarwal 22
Anil Chauhan 27
Mahesh Gambhir 28
October
Shashank Pahuja 07
Rashim Dhar Sood 23
Bhawani Dutt Sharma 26
November
Dr Sudhir Mohindru 20
December
Virender Sahni 01
Upender Nath Khosla 19
Dr Sanjay Aggarwal 22
Rotary Club Solan Member's Anniversaries
January
Dr Akbar Singh Rawat 12
February
Arun Trehan 03
Sangeeta Trehan 03
Bhawani Dutt Sharma 07
Jitender Bhalla 11
Shashank Pahuja 25
March
Surjeet Kumar Bharti 03
April
Tirth Ram Thakur 06
Neeraj Mittal 14
Ajay Aggarwal 16
Madhu Pal Kanwar 17
May
Sukhdev Rattan 04
Romesh Aggarwal 05
Mahesh Gambhir 20
Dr Rakesh Prabhakar 24
Virender Sahni 27
June
Navneet Mohindru 06
Puneet Sharma 06
Pawan Sahni 15
Dr Bhuvnesh Vijay 26
Madan Lal Jhamba 26
Suraj Gupta 27
Gaurav Sharma 29
July
Abhimanyu Jhamba 22
September
Manish Tomar 08
Manoj Kohli 21
Dr Sanjay Aggarwal 22
Varun Attri 29
October
Ajay Sood 04
Rashim Dhar Sood 04
Dr Gopal Dutt Bhardwaj 06
Ajesh Sharma 08
Mohan Singla 23
November
Bhanu Sharma 10
Vijay Duggal 21
Ramesh Bansal 24
Anil Chauhan 28
Tilak Raj Sharma 30
December
N.L. Sharma 02
Laxmi Narain Sharma 03
Dr Kamal Atwal 04
Abhishek Jhamba 07
Dr Vinay Somya 12
Parveen Gupta 12
Raman Sharma 12